Inspiratie

Voor mij is elk gesprek met een enthousiast en gedreven persoon een bron van inspiratie. Verder ben ik van nature nieuwsgierig. Nieuwe dingen vinden en ontdekken inspireren mij altijd enorm. Maar ook sporten en wandelen in mooie natuur geeft mij altijd weer nieuwe energie. En ik ben ook een fanatiek lezer. Dus hierbij 26 leestips (van A-Z):

Amelsvoort, P. van, Seinen, P., Kommers, H., & Scholtes, G. (2003). Zelfsturende teams: Ontwerpen, begeleiden en invoeren (derde, herziene druk). Vlijmen: ST-Groep.

Balogun, J. (2003). From blaming the middle to harnessing its potential: Creating change intermediaries. British Journal of Management, 14(1), 69-83.

Caluwé, L. de, & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen: Een handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer.

Damen, J.A. (2007). Leiderschap en motivatie: Wat drijft en beweegt de topmanagers in Nederlandse organisaties? Assen: Van Gorcum.

Elshout, P., Overduin, P., Damhuis, G., Vries, G. de, Huijsmans, H., & Verschure, K. (2003). Het nieuwe middenmanagement: Van speelbal naar spelverdeler. ’s-Hertogenbosch: DamhuisElshoutVerschure.

Fitzsimmons, J., & Fitzsimmons, M. (2013). Service management: Operations, strategy, information technology. New York: McGraw-Hill Higher Education.

Gastelaars, M. (2006). Excuses voor het ongemak: De vele gevolgen van klantgericht organiseren. Amsterdam: SWP.

Huy, Q.N. (2001). In praise of middle managers. Harvard Business Review, 79(8), 72-79.

Ives, Y. (2008). What is ‘coaching’? An exploration of conflicting paradigms. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 6(2), 100-113.

Jansen, P.G.W. (2003). Organisatie en mensen: Inleiding in de bedrijfspsychologie voor economen en bedrijfskundigen (vierde druk). Baarn: Nelissen.

Kwakman, F. (2007). The professional service firm of the future: Management challenges for improving firm performance in the new business landscape (oratie). Breukelen: Nyenrode Business Universiteit.

Lorsch, J.W., & Tierney, T.J. (2002). Aligning the stars: How to success when professionals drive results. Boston: Harvard Business School Press.

McClelland, D.C. (1987). Human motivation. Cambridge: CUP Archive.

Nonaka, I. (1998). Toward middle-up-down management: Accelerating information creation. Sloan Management Review, 29(3), 9-18.

Otterlo, R. van, Dijk, H. van, & Jong, G.R.A. de (2010). Managing and controlling quality in professional services firms. In: Jong, G.R.A. de (red.), Professional services firms (tweede editie). Laren: Strategic Management Centre, pp. 253-273.

Pine II, B.J. & Gilmore, J.H. (1999). The experience economy: Work is theatre & every business a stage. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Quinn, R.E. (2004). De brug bouwen terwijl je erover loopt. Den Haag: Academic Service.

Ruijters, M. (2006). Liefde voor leren: Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Deventer: Kluwer.

Stoker, J.I. (2003). Grip op leiderschap: Toegankelijke modellen en praktische inzichten. Deventer: Kluwer.

Treacy, M., & Wiersema, F.D. (1995). The discipline of market leaders: Choose your customers, narrow your focus, dominate your market. Londen: HarperCollins.

Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. The Leadership Quarterly, 18(4), 298-318.

Vermaak, H. (2009). Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Deventer: Kluwer.

Weide, J. van der, & Wilderom, C.P.M. (2006). Gedrag van effectieve middenmanagers in grote Nederlandse organisaties. Management en Organisatie, 60(5), 35-54.

Xin, K.R., & Pelled, L.H. (2003). Supervisor–subordinate conflict and perceptions of leadership behavior: A field study. The Leadership Quarterly, 14(1), 25-40.

Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T. (2002). A hierarchical taxonomy of leadership behavior: Integrating a half century of behavior research. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(1), 15-32.

Zaleznik, A. (1992). Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, 70(2), 126-135.