Adviseren

In mijn adviezen probeer ik nieuwe verbindingen te leggen. Bijvoorbeeld tussen de theorie en de praktijk. Tussen ervaringen die ik in andere bedrijven heb opgedaan en de vraag van mijn opdrachtgever.

Maar ook de verbinding tussen harde factoren (zoals processen en structuur) en zachte factoren (zoals cultuur en gedrag). Dat deed ik bijvoorbeeld bij een bedrijf wat worstelde met de hoge werkdruk. Bij hen hebben we de structuur aangepast én een meer zakelijke cultuur ontwikkeld. Waardoor nee zeggen minder ingewikkeld werd.

Man die trap oploopt

Mijn adviezen zijn onafhankelijk en onderbouwd. Ik werk planmatig, door eerst goed te kijken wat er is. Ik streef naar de best werkende oplossing, met oog voor ‘de klant van mijn klant’. Die moet immers het verschil merken. Ik ga natuurlijk niet op de stoel van mijn opdrachtgever zitten, maar ben wel gecommitteerd aan wat ik doe. Ik geef advies, alsof het voor mijn eigen bedrijf zou zijn.

Ook advies nodig? Neem direct vrijblijvend contact op.

Adviesvragen die ik stel

Mijn benadering van adviesvragen is gebaseerd op 4 vragen die ik stel aan de start van elke opdracht:

 1. Waarom moet het eigenlijk anders?
 2. Hoe ziet de nieuwe situatie er concreet uit?
 3. Wie gaan ervoor zorgen dat het gaat werken?
 4. Wat gaan we doen om het voor elkaar te maken?

Onderzoeken

Vraagteken

Ik geloof in de kracht van goede vragen stellen. In veel organisaties zijn mensen elkaar aan het overtuigen en aan het vertellen hoe zij het zien. Wordt veel gevonden, maar weinig gezocht. Terwijl duidelijk is dat ‘meer van hetzelfde’ niet gaat werken.

Dan is vragen stellen en onderzoeken de enige manier om dat te doorbreken. Dat deed ik bijvoorbeeld bij een verzekeraar waar de ambitie was om het nóg beter te doen. Niet omdat het slecht ging, maar omdat de lat gewoon hoger werd gelegd. Daar heb ik met behulp van waarderend onderzoeken, hen geholpen om een open en dienende vorm van leiderschap te ontwikkelen.

Vrouw die trap oprent

Onderzoeken betekent dat je het even niet helemaal weet. En van daaruit nieuwsgierig op zoek gaat naar ‘wat dan wel’. Ik doe dat bij voorkeur door dat op basis van actieonderzoek. Dus het combineren van onderzoek met actie. Om te voorkomen dat het te lang duurt of te theoretisch wordt. Maar juist door kleine stappen te zetten, te evalueren en dan weer bij te sturen. Onder het motto ‘beter begrijpen, krachtiger handelen’ wordt onderzoek en praktijk gecombineerd. 

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem direct vrijblijvend contact op.

Onderzoeksvragen

Mijn benadering van onderzoeksvragen uit de praktijk zijn is gebaseerd op 4 vragen die ik stel aan de start van (en ook frequent tussentijd bij) elke opdracht:

 1. Wat hebben we al in huis wat goed is, waar we trots op zijn, waar we op kunnen voortbouwen?
 2. Wat is er allemaal nog meer mogelijk, hoe kan het nog mooier, wat zijn onze ‘dromen’?
 3. Wat is er dan nodig om die dromen waar te maken, hoe ziet dat er concreet uit qua ontwerp?
 4. Wat moeten we doen (en laten) om ervoor te zorgen dat dat ontwerp ook werkelijkheid wordt, welke acties horen daarbij?

Professionaliseren

Boekje

Bij dienstverlening betekent het professionaliseren bijna altijd dat mensen zich ontwikkelen. Of dat nou is in teams, als leiders of in teams van leiders. Het zijn de mensen die het verschil maken.

Bij professionaliseren hoort voor mij dan ook leren, uitproberen, evalueren, fouten maken, successen vieren. Ik doe dat dicht op het werk. En probeer uit te dagen waar dat kan, en veiligheid en vertrouwen te creëren waar dat moet. Soms is dat coachend, soms ook sturend door verhalen te vertellen en ervaringen te delen in workshops. Over doorbreken van de waan van de dag of omgaan met paradoxen.

Man die boven bed zweeft

Dat deed ik bijvoorbeeld bij een dienstverlener die zelforganisatie wilde invoeren. Dat hebben we op een lerende manier ingevuld. En dat was soms lastig omdat de directie dingen moest leren loslaten en moest vertrouwen op haar medewerkers. Die medewerkers moesten leren om verantwoordelijkheid te nemen en de ruimte te pakken die er lag. Dat traject gaat dan met vallen en opstaan, maar iedereen is tevreden over de ontwikkeling die gaande is.

Wilt u ook professionaliseren? Neem direct vrijblijvend contact op.

Persoonlijk leiderschap

Mijn benadering van professionalisering is grotendeels gebaseerd op persoonlijk leiderschap. De 3 vragen die daarbij centraal staan zijn:

 1. Om beter te kunnen functioneren, is het goed om van jezelf te snappen wie je bent als persoon. Waar liggen je talenten, welke kernwaarden heb je? Waar liggen je valkuilen en allergieën?
 2. In een organisatie heb je altijd een rol: je bent manager, medewerker, professional, expert of iets anders. Welke rol heb jij, wat is jouw rolopvatting is en welke opvatting hebben anderen over jouw rol?
 3. De omgeving of situatie waarin je opereert is van invloed op het gedrag dat je vertoont. Wat vraagt die context van medewerkers en managers? Hoe geven zij vorm aan wat er wordt gevraagd? Want de vragen van klanten (hoe goed kennen we die?) kunnen per bedrijf en zelfs per manager verschillen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op om te ontdekken wat ik uw bedrijf/organisatie kan bieden.